Door: S.J. Matthijsen

De huidige artseneed is een compilatie van elementen uit de oude Hippocratische eed, gezichtspunten van de principe-ethiek en patiëntenrechten en algemene gezichtspunten vanuit de maatschappelijke gezondheidszorg. Aan de hand van deze drie punten bekijkt de auteur de nieuwe formulering van de artseneed kritisch.