Door: J.W. Briët

De herziening van de artseneed komt deels voort uit lang gevoelde onvrede met de tekst uit 1878, maar meer nog door veranderingen in de wereld waarin artsen hun werk moeten doen. In dit artikel gaat de auteur na welke normen artsen en hun organisaties door de eeuwen heen voor vertegenwoordigers van de beroepsgroep hebben opgesteld.