Door: Rudi te Velde

Rudi te Velde breekt in dit artikel een een lans voor het natuurrechtsdenken. Aan de hand van Thomas van Aquino betoogt hij dat morele beslissingen (ook over de techniek en haar ontwikkeling) gehouden zijn aan de wet van de praktische rede. In haar normstellende functie heeft de rede echter niet alleen met zichzelf te maken; ze dient ook te luisteren naar ‘de aard van het beestje’: de menselijke natuur.