Door: Marcel Poorthuis

Staan orthodoxie en interreligieuze dialoog op gespannen voet met elkaar? Dat zou je op het eerste gezicht kunnen denken: hoe vrijzinniger, hoe opener voor andere overtuigingen. Maar dat is bij nader toezien helemaal niet het geval. Vrijzinnigheid kent een sterke interne godsdienstkritiek en zal het niet laten om die kritiek ook op andere religies los te laten.

Zo kende vrijzinnigheid in de negentiende eeuw een sterk antipapisme en had het niet slechts theologische bezwaren maar twijfelde ook aan het democratisch gehalte van de katholiek in den lande. Datzelfde mechanisme kan zich heden ten dage voordoen in de verhouding tot moslims in Nederland en dus is de stelling: ‘hoe vrijzinniger, hoe toleranter’ behoorlijk aanvechtbaar.

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?