Door: Theo Wobbes

Theo Wobbes werpt als reflecterende chirurg een scherpe blik op de verhouding tussen technologie en mensbeeld in een medische context. Door de ontwikkelingen in de geneeskunde wordt duidelijk dat wat onder ‘ziekte’ en ‘ziek zijn’ wordt begrepen enorm veranderd is in de loop der eeuwen, mede door de bemiddelende rol van technologie.