Door: Margo Trappenburg

Voor allerlei maatschappelijke vragen hebben politici en juristen jarenlang een oplossingsstrategie gehanteerd die erop neer kwam dat zij de vraag trachtten op te lossen naar geldend recht, gewoon rechtstreeks of naar analogie. Uit de verhalen in deze bundel kunnen we opmaken dat deze oplossingsstrategie onder rechtstheoretici en rechtsfilosofen zo langzaam aan erg impopulair is geworden.