Door: René Munnik

Volgens René Munnik heeft de onzekerheid waarvoor de hedendaagse technologie ons plaatst niet slechts te maken met de verwarring of vervaging van de grens tussen mens en techniek. De verwarring hangt ook samen met het feit dat de techniek, die eeuwenlang constitutief is geweest voor het zelfbegrip van mens en religie – het schrift, de tekst, het boek – een statuswijziging ondergaat, door de huidige dominantie van het informatieparadigma.