Door: Petran Kockelkoren

Petran Kockelkoren stelt de vraag wat het menselijk zinverstaan mogelijk maakt, en in hoeverre onze lichamelijkheid daarvoor nodig is. Is er een grens aan de inlijvingen van techniek, waaraan voorbij de mens zijn menselijkheid verliest en robot wordt? En wat zou dat betekenen voor ons zinverstaan? De auteur biedt een model van zinverstaan waarin de lichamelijke bemiddeling als voorwaarde voor verstaan wordt gezien.