Door: Bart Jacobs

De vraag naar autonomie en vrijheid van de moderne technische mens wordt uitgewerkt en geoperationaliseerd door Bart Jacobs, die zich in zijn bijdrage concentreert op recente ontwikkelingen in de ICT. Mensen laten allerlei elektronische sporen achter die gretig verzameld en geanalyseerd worden door de overheid, maar vooral door commerciële partijen.

Is de ‘voorspelde mens’ nog in staat om als een autonoom en vrij wezen te functioneren? Betere en individuele bescherming van onze gegevens lijkt een noodzakelijke voorwaarde om als mensen te kunnen blijven functioneren in een gedigitaliseerde en van allerlei zichtbare en onzichtbare technologie doordrongen maatschappij.