Door: Jan Aertsen

Eén van de meest befaamde teksten van Thomas van Aquino is het eerste artikel van zijn werk De veritate (q.1), waarin hij de vraag ‘Wat is waarheid?’ (quid sit veritas) stelt. Ongewoon en opmerkelijk in zijn uiteenzetting is dat een antwoord op deze kwestie gezocht wordt door een andere vraag op te werpen, die naar het ‘transcendentale’. De term drukt een overschrijding uit, maar wat wordt overschreden en in welke richting? En wat is de zin van deze transcenderende beweging?