Door: Cor van Halen, Jacob van Kokswijk

Cor van Halen en Jacob van Kokswijk gaan in op de effecten die digitale media kunnen hebben op onze identiteit en op het ‘maken’ van onze identiteit. De relatieve anonimiteit en toegankelijkheid maken het Internet tot een sociaal laboratorium waar met verschillende identiteiten geëxperimenteerd kan worden. Met name in de leefwereld van jongeren zal het onderscheid tussen de virtuele werkelijkheid van gemedieerde communicatie en de fysieke werkelijkheid verder vervagen.