Door: Rob Kottenhagen

De ontwikkelingen op het terrein van de personenschade volgen elkaar snel op. Rob Kottenhagen beziet de zaak Kelly vanuit dit perspectief en stelt dat de toewijzing van de vordering welhaast een logische stap is in de ontwikkeling van de jurisprudentie. Tien jaar geleden had nog geen jurist gehoord van begrippen als angstschade, shockschade, stress- en burn out-schade, affectieschade etc. Nu zijn die begrippen gemeengoed en komen veel van dergelijke schadesoorten inmiddels voor vergoeding in aanmerking.