Door: Evert van Leeuwen

Evert van Leeuwen verkent aan de hand van een reële casus uit de praktijk de ethische problemen die zich kunnen aandienen voor de behandelaar bij de afwegingen om goede zorg te verlenen. Hij constateert dat de professionele ethische attitude van de zorgverlener niet is gebaseerd op de markt van de dienstverlening. De ethiek van de zorg en die van de marktwerking vallen niet samen en kunnen elkaar niet vervangen. Het vereist een alerte houding van de zorgverlener om hierin de juiste weg te vinden.