Door: Hans Boutellier

Hans Boutellier betoogt dat het strafrecht moet worden geënt op een andere grondslag, namelijk op een gezamenlijke emotionele afkeer van wreedheid en geweld.