Door: Margo Trappenburg

Politicologe Margo Trappenburg kenschetst de besluitvorming over prenatale diagnostiek als halfslachtige depolitisering (of halfslachtige medicalisering), doordat de politiek de kwestie eerst aan de medici overgelaten heeft, maar vervolgens met warrig beleid de status van door die medici opgestelde richtlijnen in twijfel heeft getrokken. Er is sprake van dubbele depolitisering: een proces van besluitvorming waaraan niettemin voordelen kleven.