Door: Ellen van Stichel

Ellen van Stichel bekritiseert vanuit het katholieke denken het mensbeeld dat door de homo economicus wordt opgeroepen als te veel gericht op het individu. Er wordt te weinig rekening gehouden met de gevolgen van individueel gedrag voor sociale verbanden. Daardoor ligt de nadruk te veel op het hebben van spullen, in plaats van het zijn van iemand.

Van Stichel benadrukt de wederkerigheid van menselijke relaties. Ze vergelijkt die met de relaties tussen de drie personen van het trinitaire godsbeeld: ze zijn gelijkwaardig en vormen samen het christelijke godsbeeld. Zo moeten ook de relaties tussen mensen zijn: de verschillende mensen zijn gelijkwaardig en bouwen samen de gemeenschap.