Door: Jos Werner

In de eerste bijdrage aan deze bundel geeft Jos Werner een overzicht over wat de drijfveren van de politiek zijn geweest om marktwerking in de zorg te introduceren. Nu dit eenmaal een gegeven is, staat hij stil bij de vraag of de dokter nog overeind blijft in het krachtenveld dat door de zorgmarkt op hem afkomt. Hij pleit voor een wettelijk vastgesteld professioneel statuut waarop de arts zich onder alle omstandigheden kan beroepen.