Door: Marijke Verbrugge

Marijke Verbrugge ziet de invoering van de leerplichtwet primair als een uitvloeisel van de Verlichtingsgedachte. Men meende destijds dat educatie en de ontplooiing van onze redelijke vermogens ons tot betere mensen zouden maken. Opleiding en geestelijke ontwikkeling zouden weldenkende burgers voortbrengen, die beter in staat waren goede keuzes te maken. Dat project van de Verlichting is mislukt, vindt Verbrugge.