Door: C. Spreeuwenberg

De auteur staat sympathiek tegenover de pogingen een moderne artseneed te introduceren, maar maakt een aantal kritische opmerkingen over de exclusieve toepassing ervan en het zo evident aan onze tijd en Nederland gebonden karakter van de nieuwe eed. Zijn voorkeur gaat uiteindelijk toch uit naar de oude hippocratische eed.