Door: Richard Steenvoorde

Richard Steenvoorde begint met een korte, historische, beschrijving van het nut en de noodzaak van de publieke sector, gezien vanuit het mensbeeld van de katholiek-sociale traditie. Hij stelt dat niet alles wat van waarde is ongestraft te vermarkten is. Op een gegeven moment komen de menselijke grenzen van de markt in zicht: grenzen die gevormd worden door vragen rond roeping en zingeving in het werk. Grenzen die de diepste lagen van de mens raken.