Door: Christoph Hübenthal

Of het jaar 2007 ooit als een historisch moment in de annalen van de theologie geboekstaafd zal worden, weet op dit moment niemand te zeggen. Voor de publieke theologie – zo beweerde althans de Princeton-theoloog William Storrar – was het echter een ‘kairos moment’, een beslissend ogenblik dus.

In dit jaar werd namelijk het Global Network of Public Theology in het leven geroepen en verscheen ook het eerste nummer van het International Journal of Public Theology. Door die twee gebeurtenissen kreeg, ongeveer dertig jaar nadat men het avontuur ‘publieke theologie’ voor het eerst is aangegaan, deze richting een strak organisatorisch kader. 

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?