Door: Edith Brugmans

Edith Brugmans kiest een ander vertrekpunt dan Margo Trappenburg in de eerste bijdrage: zij betoogt dat het verlangen naar duidelijke regels dodelijk is voor de wijsbegeerte en theorievorming in verband met recht en moraal.