Door: Marc Loth

Jurist Marc Loth vindt dat de hoogste rechter in de Kelly-zaak de theoretische bezwaren uit de weg is gegaan en onderwerpt de motivering van het oordeel aan een kritisch onderzoek. Loth aarzelt niet om van een motiveringstekort te spreken: de juridische argumentatie zou niet of nauwelijks blijk geven van enige begrenzing in de toepasbaarheid van de relevante begrippen, criteria en regels.