Door: Henk Boonstra

Henk Boonstra vraagt zich af of de care, de liefdevolle zorg voor de zieke medemens, in het nieuwe zorgstelsel nog tot zijn recht komt en niet naar de achtergrond verdwijnt. Vanuit historisch perspectief en aan de hand van de eed van Hippocrates laat hij zien waarom artsen door de eeuwen heen steeds gekozen hebben voor hun beroep. Willen die idealen levend blijven, dan zal in de opleiding tot arts en specialist veel aandacht moeten worden besteed aan deze care in het vak.