Door: Jan Aertsen

Dionysius de Areopagiet staat centraal in dit artikel van Jan Aertsen. Deze christelijke neoplatoonse auteur vond dat de Bijbelse naam ‘liefde’ voor God zowel agapè als eros kon zijn. Dat is opmerkelijk, want ‘eros’ komt niet of nauwelijks voor in de Griekse vertaling van de Bijbel, en bovendien ontkende Plato uitdrukkelijk het goddelijk karakter ervan. Voor Dionysius is eros niet uitsluitend het verlangen van het lagere naar het hogere, maar is eros in het hogere aanwezig als de extatische aard van het scheppende principe van alles.