Door: Donald Loose

De vraag die zich naar aanleiding van de thematiek van Eros en Agapè steeds opdringt is die naar de aard van de transcendentie van de liefde. Vat men die transcendentie radicaal op als een gerichtheid voorbij iedere vorm van baatzucht en interesse, dan komt men als vanzelf uit bij de thematiek van Fénelon, de Franse bisschop van de leer van de ‘pur amour’.

In een tijd waar men alom overtuigd was van de drang naar zelfbehoud als fundamentele menselijke drijfveer zocht Fénelon naar een zuivere, motiefloze liefde die de naam van liefde echt waard is, een liefde tot God die voorbijgaat aan eigen welzijn en geluk. Donald Loose schetst de theorie van de ‘pur amour’.