Door: Paul van Tongeren

Paul van Tongeren opent deze bundel met een beschouwing over de verhouding tussen levensbeschouwelijke en filosofische vorming. Hij doet dit aan de hand van de historische interpretatie die de Franse filosofen Pierre en Ilsetraut Hadot hebben gegeven van de hellenistische filosofie als ‘een manier van leven’. Van Tongeren wijst op een essentieel aspect van de christelijke spiritualiteit, dat in de vorm van de notie van genade ruimte maakt voor de activiteit van een Ander, die ons persoonlijk tegemoet treedt.