Door: Karl-Wilhelm Merks

Karl-Wilhelm Merks ziet individualisering en cohesie niet als tegenpolen. Daarmee verzet hij zich tegen opvattingen dat individualisering toch vooral een inbreuk is op de samenhang van de samenleving en daarom negatief gewaardeerd moet worden. Individualisering staat volgens hem ook voor een humane waarde die in onze cultuur een noodzakelijk uitgangspunt vormt voor het bevorderen van cohesie.