Door: Kardinaal Godfried Danneels

Mogen we nog hopen en vertrouwen? Is de mens losgeraakt van zijn wortels? Een half uitgerukte plant? Kardinaal Godfried Danneels analyseert de vele vragen en antwoorden die er leven en toont hoe het christelijke geloof, dat naar het woord van de Hebreeuwerbrief toch ‘de vaste grond is van wie wij hopen’ (He 11,1), een antwoord kan bieden opdat wij, ondanks alles, toch nog mogen hopen en vertrouwen.