Door: Henk Vinken, Isabelle Diepstraten, Peter Ester

Generatiedenken is van alle tijden, maar de typeringen volgen elkaar nu wel erg snel op. Met name het arbeidsdomein is het toneel van een intergenerationele strijd, concluderen Peter Ester, Isabelle Diepstraten en Henk Vinken in dit artikel, waarin ze stellen dat er weliwaar geen heftig generatieconflict meer is, maar dat er wel veel bezorgdheid is over de toekomst van de jongere generaties.