Door: Kees Schuyt

Wetenschap is een serieus spel.1 Ik voeg hier meteen aan toe: een spel dat met ernstige vreugde gespeeld kan worden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De vreugde wordt gevonden in het ontdekken van iets nieuws, in een groeiend inzicht in de complexe verbanden tussen verschijnselen. De voorwaarden waaraan wetenschappelijk onderzoek dient te voldoen zijn streng. De gevonden verbanden moeten zorgvuldig worden beschreven, integer zijn verkregen, precies en uitvoerig worden verantwoord en dienen de toets van het wetenschappelijk forum te kunnen doorstaan. Het zoeken naar iets nieuws kan reeds het plezier van de wetenschap verschaffen, maar als dit zoekproces niets oplevert worden de volharding in de wetenschap, het geloof in eigen wetenschappelijk kunnen wel op proef gesteld

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?