Door: Palmyre Oomen

Het klassieke thema van het natuurlijk godsverlangen speelt een verrassende rol in de speculatieve filosofie van Whitehead, bekend als grondlegger van de zogenaamde procestheologie. Waar de klassieke theologie God in statische termen denkt als een onveranderlijk zijn, is het kenmerkend voor Whitehead dat hij een zeker proceskarakter toeschrijft aan God. Een ander woord voor dat fundamentele proceskarakter is ‘eros’.

Palmyre Oomen beschrijft hoe Whitehead de erotische onrust die in alle wording aanwezig is promoveert tot het niveau van God zelf. Het is God zelf die getekend is door onrust, door verlangen naar de verwerkelijking van mogelijkheden.