Door: Frank Ewert, Huub Spiertz

Huub Spiertz en Frank Ewert schetsen de ontwikkelingen die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan op het gebied van de productiviteit van de landbouw en bespreken de huidige bedreigingen voor de voedselproductie. Ondanks de verbeteringen die na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd zijn, hebben nog 800 miljoen mensen nu te weinig voedsel tot hun beschikking. Het is zelfs waarschijnlijk dat in de toekomst dit aantal zal toenemen.

Toch kan de aarde de wereldbevolking voeden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.