Door: Pieter Anton van Gennip

Pieter Anton van Gennip analyseert de verhouding van religie en (technologische) cultuur als ‘duet en duel’: een voortdurend complex van harmonie en conflict tussen beide. Dat geldt ook voor de verhouding tussen traditioneel en modern denken, die niet horen bij opeenvolgende cultuurhistorische fasen, maar binnen de cultuur, in een zekere weerbarstige complementariteit naast elkaar bestaan. Vanuit die gedachte bespreekt Van Gennip de encycliek Caritas in Veritate en het daarin centrale concept van de ‘waardigheid van de mens’.