Door: Arjen J. Looyenga

Alberdingk Thijm was Amsterdammer in hart en nieren. Hij had een boekhandel op het Singel en was een goede vriend van de architect Cuypers, die Amsterdam het Rijksmuseum en het prachtige neogotische station naliet. 

Arjen Looyenga, vice-voorzitter van het Cuypersgenootschap afdeling Amsterdam, vertelt over het negentiende-eeuwse Amsterdam van Thijm.