Door: Frans Maas

Het kan zijn dat de ziel ontdekt dat zij al door God aangesproken is. Het kan zijn dat de ziel, als ze verstaat dat ze al geroepen is door het Woord, de bestemming vindt die er in den beginne al was. Deze godsbetrokkenheid van de ziel krijgt literair gestalte in mystieke teksten, in de liturgie, in de hymne en in sommige poëzie.

Frans Maas bespreekt hoe Meister Eckhart de godsbetrokkenheid verwoordt en wijst op de sporen van Eckharts spiritualiteit in de dagboeken van Hammarskjöld.