Door: Jean-Marc Piret

De auteur zet de belangrijkste bezwaren voor en tegen toewijzing van de wrongful life-vordering op een rijtje. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de bezwaren die vanuit christelijke hoek worden aangevoerd tegen toewijzing. De daaraan ten grondslag liggende moraal van de lijdensaanvaarding heeft niet zijn sympathie. Hij spreekt van ongeboren kinderen waarvan vaststaat dat ze zwaar gehandicapt en lijdend zullen moeten leven als 'moraaltheologisch gei╠łnstrumentaliseerde wezens', die door hun gelovige ouders gebrtuikt worden om hun overgave aan Gods wil te demonstreren.