Door: Edith Brugmans

Dit artikel van Edith Brugmans gaat over stream of consciousness-literatuur. De gedachte dat de ander ons eigen en vreemd is en dat wij ook onszelf eigen en vreemd zijn, wordt eerst filosofisch ontvouwd. Vervolgens wordt deze gedachte toegespitst op problemen die verbonden zijn met het lichamelijk-geestelijk bestaan. Hoe werkt deze bestaansconditie door in de intieme menselijke relatie, wat betekent het dat mensen elkaars ziel verstaan, terwijl ze aparte lichamen zijn?