Door: Marianne Banning-Mul

Marianne Banning-Mul staat aan de hand van klassieke en christelijke denkers stil bij geluk als opgave en gave. Tegen deze achtergrond wordt het postmoderne denken geplaatst. Hierna wordt betoogd dat geluk altijd relationeel is en bovendien in hoge mate aan onze macht ontglipt, waardoor het altijd kwetsbaar is. Aan de vraag hoe dit relationele en kwetsbare geluk in ons alledaagse leven te verwerkelijken is, heeft met name het feministisch denken veel aandacht geschonken. Een persoonlijke kijk op geluk als levenskunst vormt het slot.