Door: Jet Weigand-Timmer

Het gaat in de school niet alleen om het overdragen van kennis, hoe belangrijk deze ook is, betoogt Jet Weigand-Timmer. Het gaat om de vorming tot mensen die in het leven kunnen staan. Dat wil zeggen mensen die verbonden zijn met andere mensen en daarmee een hechte gemeenschap kunnen vormen. Mensen kunnen alleen in gemeenschap met andere mensen volledig mens worden. Zij gaan niet op in het collectief, maar zij kunnen niet zonder de ander.