Door: Christina Bode, Luca Consoli

Er valt nog een wereld te winnen: voor de identiteit als volwassene op leeftijd, tegen de eenzijdige belasting van een kleinere groep jongeren en ook voor de toekomstige samenleving. Meestal worden de consequenties van de vergrijzing vanuit economisch oogpunt bediscussieerd. Wij gaan er in dit boek echter op in waar kansen voor het intergenerationele samenspel liggen en waar aan het wederzijdse begrip nog gewerkt mag worden om er samen iets moois van te maken.