Door: Hans Radder

Hans Radder gaat in op de toegenomen invloed van markt en management op de wetenschap. Als remedie tegen de mogelijke nadelige gevolgen van deze macht hebben verschillende wetenschappelijke organisaties gedragscodes opgesteld.

Radder vindt dat deze codes te veel gericht zijn op de individuele onderzoeker en te weinig op het universitaire bestuur. Aan de hand van de gedragscode van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) ontwikkelt hij vier concrete voorstellen voor het universitaire wetenschapsbeleid.