Door: Paul de Beer

Paul de Beer onderscheidt vier soorten van solidariteit. Hij tracht grip te krijgen op de complexiteit van de begripsinhoud door vormen van solidair gedrag te bezien op mate van vrijwilligheid en wederkerigheid. Hij ziet het belang en de noodzaak van vrijwillige, spontane solidariteit, maar vreest dat er van deze solidariteit weinig terecht zal komen als de overheid maatregelen om haar te bevorderen achterwege laat.