Door: Wibren van der Burg

Wibren van der Burg meent dat wij overal een open publieke discussie over moeten voeren, waarin ruimte is voor allerlei soorten argumenten, en waarin de deelnemers zich op uiteenlopende religieuze of levensbeschouwelijke grondslagen moeten kunnen beroepen. Op die manier voelen mensen zich betrokken bij het democratisch proces en komen we gezamenlijk tot breed gedragen nieuwe normen als bijvoorbeeld die rond het homohuwelijk.