Door: Edith Brugmans, Paul Minderhoud

Dit boek beoogt enkele hardnekkige mythes en ernstige misverstanden waardoor de actuele discussie over migratie gekleurd wordt, bloot te leggen en te corrigeren. Aansluitend wil het boek inzichten, argumenten, gegevens en principes aanreiken om het denken over migratie constructieve impulsen te geven en het migratiebeleid goede oriëntaties te bieden.

Het boek is geschreven door de studiegroep ‘Migratie’ die in 2004 op initiatief van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen is opgericht.