Door: Karin Pasman-de Roo, Paul van Tongeren

Het Thijmgenootschap heeft een keur van auteurs, allen zeer intensief betrokken bij het onderwijs, uitgenodigd om onder woorden te brengen wat volgens hen (goed) onderwijs is. De antwoorden op deze uitnodiging zijn, net als de auteurs, uiteenlopend: ze variëren van een column waarin pittig stelling wordt genomen tot een behoedzame overdenking. En omdat een goed gesprek veronderstelt dat je zelf ook kleur bekent, hebben we dat gedaan onder de titel: ‘voorbeeldig onderwijs’.

Goed onderwijs is volgens ons: onderwijs dat herkend wordt als voorbeeldig, en dat gegeven wordt door mensen die bereid zijn hun eigen voorbeeldrol onder ogen te zien.