Door: Bert Hermans, Martin Buijsen

Op 18 maart 2005 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak Baby Kelly. Naar aanleiding van dit historische arrest organiseerden de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap en de Wetenschappelijke Kring voor Recht, Ethiek en Gezondheidszorg op 20 mei van dat jaar een symposium over wrongful life aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit artikel bevat een inleiding op de problematiek, bijdragen aan het symposium en verdere reflecties.