Door: Eelke de Jong

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van marktwerking werpen maatschappelijke waarden als uiteindelijke toetssteen in de strijd. Waar de ene partij een toename van marktwerking ziet als in strijd met de door de jaren heen opgebouwde waarden, beschouwt de ander de markt als een middel om belangrijk geachte waarden te verkrijgen. Het is deze verhouding tussen markt en waarden die centraal staat in deze bundel.