Door: René Munnik

Wat zijn in ons technologisch bestel de plek van de mens en de ruimte voor God? Wat betekenen begrippen als (menselijke) ‘natuur’ en ‘vrijheid’? Welke toekomstverwachtingen – zowel hoop als angst – worden door het technologisch bestel gevoed? En hoe reëel zijn die? In hoeverre zijn religie en religiositeit ‘thuis’ binnen een technologische cultuur?

Deze bundel is het resultaat van twee projecten. Een masterclass voor zo'n dertig studenten door de Stichting Thomas More, eind augustus 2010, aan de Universiteit Utrecht onder de titel God, mens en wereld; over religieuze existentie in een technologische cultuur. En van april tot november 2010 liep het project interreligieuze dialoog nanotechnologie, geëntameerd door de Stichting voor Christelijke Filosofie, waaraan christenen, humanisten en moslims deelnamen.