Door: Eelke de Jong

In de jaren 2008-2010 hebben we de diepste economische crisis na die van de jaren dertig van de vorige eeuw meegemaakt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Zijn er verantwoordelijken aan te wijzen? Of zit de mens zo in elkaar dat er nu eenmaal af en toe een crisis nodig is om ontspoord gedrag te corrigeren?

Deze vragen stonden centraal op het symposium van de Adelbertvereniging, de Stichting Thomas More en het Thijmgenootschap dat op 2 december 2010 in Utrecht werd gehouden. In dit boek zijn de bijdragen aan dit symposium gebundeld.